Dzisiaj mamy: Środa 20.01.2021

30 milionów w tym roku, a w perspektywie 200 milionów zł na modernizację – historyczny moment dla Parku Śląskiego w Chorzowie

kapelusz 1• Rok 2018 ma być przełomowy dla największego parku miejskiego w Polsce.
• Dzięki zaangażowaniu Samorządu Województwa Śląskiego udało się rozpocząć ogromny plan rewitalizacji Parku Śląskiego w Chorzowie.
• Niezwykle ważnym elementem tego procesu ma stać się remont Hali Wystaw „Kapelusz” uznawanej za perłę architektury na skalę ogólnopolską.

– Dotrzymujemy słowa. Wielokrotnie w ostatnich miesiącach zapewnialiśmy, jako Zarząd Województwa Śląskiego, że Park Śląski jest dla nas szczególne ważny i jesteśmy zdeterminowani, by pomóc mu odzyskać dawny blask. Ten proces właśnie się rozpoczyna – zapewnił Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego na śniadaniu prasowym, które poświęcone było rozpoczęciu procesu modernizacji Parku Śląskiego.

Rok 2018 ma być przełomowy dla największego parku miejskiego w Polsce. Odwiedzana corocznie przez 3 miliony gości przestrzeń, rozpocznie tak oczekiwaną przez mieszkańców regionu zmianę jakościową.

- Zapraszam wszystkich do udziału w tym procesie i wyzwaniu. Przed nami nie tylko szereg prac projektowych czy budowlanych, ale również spotkań i konsultacji z architektami, społecznikami, mieszkańcami. Chodzi przecież o miejsce, w którym nie wystarczy po prostu jakiś budynek wyremontować, ale trzeba jeszcze nadać mu nowe, społecznie ważne funkcje. Chcemy w ten sposób odkrywać nieco zapomniane punkty na mapie Parku. Przykładem może być Łabędziarnia. Budynek, który będziemy rewitalizować w tym roku, ale już z myślą, że ma stać się najlepszym w aglomeracji miejscem do obserwacji gniazdujących ptaków – mówiła Aneta Moczkowska, Prezes Parku Śląskiego w Chorzowie.

W planie rewitalizacji na najbliższe miesiące i lata są zarówno remonty alejek, najpiękniejszych obiektów małej architektury (w tym Duże Kręgi Taneczne, Galeria Rzeźby Śląskiej), jak i dużych przestrzeni i budynków, w tym Hali Wystaw „Kapelusz”, na remont której Park pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

- Dzięki dobrej pracy wykonanej przy pisaniu wniosku o dofinansowanie modernizacji Hali Wystaw Kapelusz, udało się pozyskać na to działanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – co pozwoli nadać nowego blasku obiektowi uznawanemu za jedną z perełek śląskiej architektury i wpisanego do rejestru zabytków – dodał Saługa.

Jednocześnie z procesem modernizacji Kapelusza, prowadzone mają być prace projektowe związane z rewitalizacją jego otoczenia – w tym Kanału Regatowego.

- Honorujemy i nawiązujemy w koncepcji do głównych założeń projektowych wybitnego projektanta zieleni profesora Władysława Niemirskiego, autora pierwotnego projektu Parku Śląskiego. Zależy nam na utrzymaniu głównych idei kształtowania przestrzeni parku. Cześć północna przewidywana była jako naturalistyczna, przyrodnicza, cicha, przeznaczona do odpoczynku biernego, część południowa natomiast - bliższa miastu - miała stanowić miejsce aktywnego wypoczynku i atrakcji – oceniał Jacek Krych, architekt krajobrazu, którego biuro JRK72 przygotował wstępne koncepcje zagospodarowania reprezentacyjnej części Parku.

WYSPA NA KANALE REGATOWYM

amd7AqX2Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTOCZENIE KAPELUSZA

otoczenie Kapelusza Jacek Krych 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OTOCZENIE KAPELUSZA RZUT Z GÓRY

otoczenie Kapelusza Jacek Krych 2

 

 

 

 

 

 

 

Już w tym roku na prace modernizacyjne wydane zostanie ponad 30 mln zł, co pozwoli na realizację pierwszego etapu. Całość wsparcia inwestycyjnego szacowana jest na ok. 200 milionów złotych w najbliższych latach, a proces formalnego pozyskania tych funduszy dobiega końca. Będzie ono przekazane również na wrażliwe społecznie projekty, w tym przestrzeń po kąpielisku Fala. Wstępne plany Parku Śląskiego zakładają połączenie na tym terenie nowych funkcji z zachowaniem formuły wypoczynku w towarzystwie wody. Natomiast ostateczne projekty powstaną po konsultacjach założeń z architektami, projektantami, społecznikami i władzami miast (w tym Chorzowa, na terenie którego leży Park).

- Dzisiaj robimy pierwszy krok. Liczę, że każdy z najbliższych miesięcy przyniesie kolejne dobre informacje o tym, co dzieje się w Parku Śląskim, a za kilka lat wspólnie będziemy spacerować po jego alejach dumni z zakończenia procesu, na który ten szczególny kompleks zasługuje – oceniła Aneta Moczkowska.

Najważniejsze przestrzenie Parku Śląskiego, których proces modernizacji w terenie rozpocznie się w 2018 roku:
- Łabędziarnia.
- Świątynia Zacisze.
- Galeria Rzeźby Śląskiej (I etap) i rzeźba „Karolinki”.
- Kręgi Taneczne.
- Infrastruktura rodzinna w Rosarium (przebudowa placu zabaw).
- Część z 80 km alejek i placów (w tym przy Dużej Łące).

 

Copyright © 1995-2011 Park Śląski