Dzisiaj mamy: Poniedziałek 03.08.2020

Parkingi w Parku Śląskim podczas memoriału Janusza Kusocińskiego

WjazdW niedzielę, 16 czerwca, na Stadionie Śląskiem odbędzie się Memoriał Janusza Kusocińskiego. Mamy dla Was krótką instrukcję dotyczącą parkowania na terenie Parku Śląskiego.

1. Strefa Parkingowa Główna – P8 – Wjazd od ul. Chorzowskiej:
• W dniu 16 czerwca 2019 roku w strefie parkingowej obowiązywać będzie opłata jednorazowa ryczałtowa:
- za parkowanie samochodów osobowych do 7,5 t DMC w wysokości 20,00 zł,
- za parkowanie samochodów powyżej 7,5 t DMCw wysokości 40,00 zł.
• Opłaty o których mowa, będą pobierane jednorazowo w momencie wjazdu do stref parkingowych. Mimo zmian systemu poboru opłat, zasady walidacji nie ulegają zmianie, dlatego podmioty oraz dzierżawcy uprawnieni do walidowania lub pieczętowania biletów swoich klientów będą mogli walidować i pieczętować bilety parkingowe.

• Klient, który przy wjeździe do strefy parkingowej będzie deklarował dojazd do podmiotu lub dzierżawcy posiadającego możliwość walidacji lub pieczętowania biletów, nie będzie obciążany opłatą parkingową przy wjeździe, lecz otrzyma standardowy bilet parkingowy z biletomatu. Ważność walidacji lub pieczątki będzie potwierdzana przez obsługę punktów poboru opłat przy wyjeździe klienta ze strefy parkingowej.

2. Strefa Parkingowa Stadion Śląski – P9 – Wjazd od ul. Parkowej:
• W dniu 16 czerwca 2019 roku w strefie parkingowej obowiązywać będzie opłata jednorazowa ryczałtowa:
- za parkowanie samochodów osobowych do 7,5 t DMC w wysokości 20,00 zł,
- za parkowanie samochodów powyżej 7,5 t DMCw wysokości 40,00 zł.
• Opłaty o których mowa, będą pobierane jednorazowo w momencie wjazdu do stref parkingowych. Mimo zmian systemu poboru opłat, zasady walidacji nie ulegają zmianie, dlatego podmioty oraz dzierżawcy uprawnieni do walidowania lub pieczętowania biletów swoich klientów będą mogli walidować i pieczętować bilety parkingowe.
• Klient, który przy wjeździe do strefy parkingowej będzie deklarował dojazd do podmiotu lub dzierżawcy posiadającego możliwość walidacji lub pieczętowania biletów, nie będzie obciążany opłatą parkingową przy wjeździe, lecz otrzyma standardowy bilet parkingowy z biletomatu. Ważność walidacji lub pieczątki będzie potwierdzana przez obsługę punktów poboru opłat przy wyjeździe klienta ze strefy parkingowej.

3. Strefa Parkingowa Planetarium – wjazd od ul. Bytkowskiej:
Ze względu na modernizację Planetarium Śląskiego w podanej strefie nie przewiduje się dostępnych miejsc parkingowych ani dla gości Parku Śląskiego ani dla uczestników imprezy. Klienci Restauracji Villa Gardena będą mogli wjechać na teren Parku Śląskiego poprzez wjazd od ul. Bytkowskiej w Siemianowicach Śląskich. Klienci deklarujący dojazd do w/w restauracji, otrzymają bilet z biletomatu i będą mogli wjechać na teren Parku Śląskiego pod warunkiem zaparkowania swojego pojazdu pod wskazaną Restauracją. Walidacja biletów parkingowych będzie odbywać się bez zmian.
W przypadku braku miejsc parkingowych pod daną Restauracją, możliwość wjazdu na teren Parku Śląskiego i dojazdu do Restauracji zostanie wstrzymana.

4. Strefa Parkingowa Główna – P10 – Wjazd od ul. Siemianowickiej:
• W dniu 16 czerwca 2019 roku w strefie parkingowej obowiązywać będzie opłata jednorazowa ryczałtowa:
- za parkowanie samochodów osobowych do 7,5 t DMC w wysokości 20,00 zł,
- za parkowanie samochodów powyżej 7,5 t DMCw wysokości 40,00 zł.
• Opłaty o których mowa, będą pobierane jednorazowo w momencie wjazdu do stref parkingowych. Mimo zmian systemu poboru opłat, zasady walidacji nie ulegają zmianie, dlatego podmioty oraz dzierżawcy uprawnieni do walidowania lub pieczętowania biletów swoich klientów będą mogli walidować i pieczętować bilety parkingowe.

5. Strefa Parkingowa Złota – Wjazd od ul. Złotej:
Strefa parkingowa będzie funkcjonowała bez żadnych zmian. Opłata godzinowa pobierana będzie zgodnie z Regulaminem Niestrzeżonych Stref Parkingowych.

6. Zachęcamy do śledzenia stron www.parkslaski.pl oraz www.stadionslaski.pl, a także kanałów społecznościowych Facebook oraz Twitter Parku Śląskiego i Stadionu Śląskiego, gdzie będą umieszczane informacje o organizacji imprezy oraz organizacji ruchu pojazdów. Na stronach będą podawane również ewentualne zmiany dotyczące informacji zawartych w niniejszym piśmie.

Informacje dodatkowe:
1. Parkingi na terenie Parku Śląskiego są płatne, lecz niestrzeżone. Prosimy
o niepozostawianie cennych przedmiotów w pojazdach oraz o właściwe zamknięcie samochodów.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszej instrucji parkowania w płatnych strefach parkingowych (dalej również jako: Instrukcja) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
3. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego.
4. Bilet parkingowy upoważnia do jednorazowego wjazdu do Strefy Parkingowej. Po opuszczeniu Strefy Parkingowej nie ma możliwości ponownego wjazdu do Strefy Parkingowej na tym samym bilecie parkingowym.
5. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń służb parkingowych oraz służb ochrony odpowiedzialnych za kierowanie pojazdów na miejsca parkingowe w strefie parkingowej.
6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone WPKiW lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
7. Osoby przyjeżdzające i korzystające z taksówki w dniu 16 czerwca 2019 r. do Parku Śląskiego mogą zostać dowiezione do miejsca zlecenia kurs, natomiast taksówka w ciągu 30 minut po zakończeniu kursu zobowiązana jest do opuszczenia terenu Parku Śląskiego. W przypadku nie opuszczenia terenu osoba kierująca taksówką zobowiązana jest do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym w tym dniu cenniku Zarządzenia w sprawie wysokości i pobierania opłat parkingowych na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie oraz wprowadzenia regulaminy pobierania i organizacji parkowania w dniu 16.06.2019 r. na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.
8. Sugerujemy wcześniejszy przyjazd do Stref Parkingowych.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski