Mikołajki
Dzisiaj mamy: Sobota 07.12.2019

Spotkanie interesariuszy UL2L: Ważne warsztaty o możliwościach rozwoju województwa i RPO

tn IMG_3117Park Śląski jest partnerem programu Interreg Europe i wspólnie z innymi podmiotami z całej Europy realizuje projekt Urban Links 2 Landscape. Dziś w dyrekcji parku odbywa się spotkanie warsztatowe interesariuszy z różnych miast naszego regionu, którzy mówią m.in. o potrzebach i realizowanych w ich miastach działaniach rewitalizacyjnych.

Poza Polakami biorą w nim jeszcze udział Niemcy, Łotysze, Szwedzi, Brytyjczycy oraz Włosi. Głównym jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk oraz promocja innowacyjnych rozwiązań z dziedziny rekultywacji nieużytków poprzez tworzenie w ich miejscu wielofunkcyjnych, publicznych terenów zielonych.

Spotkanie, które rozpoczęło się od wystąpienia Tomasza Papaja, prezesa Parku Śląskiego ma na celu zdefiniowanie najlepszych praktyk regionalnych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzennego miast z uwzględnieniem terenów zielonych, zdrowych i przyjaznych dla mieszkańców w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz sformułowanie rekomendacji do przyszłej perspektywy. Wzięła w nim udział również Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski