Dzisiaj mamy: Wtorek 03.08.2021

Nowy wiceprezes Parku Śląskiego

DJI 0606Komunikat Rady Nadzorczej WPKiW SA z 4.11.2019 r.

31 października 2019 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie podjęła uchwałę dotyczącą powołania Artura Dzikowskiego w skład Zarządu WPKiW SA, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Modernizacja Parku Śląskiego nabiera rozpędu. Kontynuowane są zadania m.in. w zakresie remontu alejek czy modernizacji rzeźb oraz małej architektury. Ogłaszane są ważne przetargi na prowadzenie dużych inwestycji takich, jak odtworzenie ogrodu japońskiego. Przyszły rok będzie niezwykle istotny jeśli chodzi o tempo prac. Warto jednocześnie zaznaczyć, że poza procesem modernizacyjnym obszar Parku jest przedmiotem szczególnej troski ze strony Zarządu WPKiW w zakresie bieżącego funkcjonowania. Dla sprawnej realizacji pełni zadań, projektów i przedsięwzięć konieczne było uzupełnienie składu Zarządu WPKiW SA. Wiceprezes Artur Dzikowski będzie wspierał te procesy.

Artur Dzikowski pochodzi z Jaworzna. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - mgr prawa oraz mgr administracji. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości na Politechnice Śląskiej i z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa potwierdzający złożenie egzaminu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ostatnio pracował jako Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, gdzie m.in. nadzorował programy miejskie i był odpowiedzialny za wprowadzanie systemu zarządzania projektami.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski