Dzisiaj mamy: Niedziela 25.10.2020

Społecznicy doradzą w sprawie Parku Śląskiego

121084053 3733669719978970_4293205692373960967_oZnamy skład Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego. Spotkanie inaugurujące jej drugą kadencję odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego. Nominacje przedstawicielom rady wręczył marszałek Jakub Chełstowski.

W skład rady wchodzą: Elżbieta Mądry, Anna Peterko, Dariusz Olejniczak, Grzegorz Krzak i Grzegorz Wojkowski. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka w sprawach Parku Śląskiego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych w parku oraz doradztwo w zakresie działań rozwojowych

– Dla mnie, jako osoby wywodzącej się z sektora pozarządowego, rzeczą oczywistą jest współpraca ze społecznikami i konsultowanie inwestycji z osobami, które angażują się w daną sprawę. Park Śląski jest naszym wspólnym dobrem dlatego o jego rozwoju powinniśmy szeroko rozmawiać. Wręczyłem dziś powołania do Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego w kolejnej kadencji. Liczę na dalsze bardzo dobre współdziałanie na rzecz zielonych płuc Śląska – podsumowuje marszałek Jakub Chełstowski.

- Powołanie na drugą kadencję Wojewódzkiej Rady ds. Parku Śląskiego pokazuje jak ważne jest dla Zarządu zdanie społeczników. Park odwiedza corocznie ok. 3 milionów osób, których potrzeby są różnego rodzaju. Rolą i zadaniem społeczników skupionych w Radzie jest wyjście naprzeciw tym potrzebom. - wyjaśnia Agnieszka Bożek, Prezes Parku Śląskiego.

Dziękujemy osobom zaangażowanym w pracę Rady za ich nieocenioną pomoc. Dzięki Wam Park może się dalej rozwijać!

Copyright © 1995-2011 Park Śląski