Dzisiaj mamy: Niedziela 29.11.2020

Obradowała Rada ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego

1021 rada_bioroznorodnosc_Easy-Resize.comW dyrekcji Parku Śląskiego w środę, 21 października odbyło się spotkanie Rady ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego. Było to pierwsze posiedzenie gremium wchodzącego w skład drugiej kadencji. Powołano zespół ekspertów składający się z naukowców, społeczników i pracowników WPKiW, którego zadaniem będzie opiniowanie, konsultowanie i omawianie inwestycji i akcji edukacyjnych w Zielonych Płucach Śląska.

W skład rady, na mocy uchwały zarządu spółki weszli:

Robert Kłosowski, Fundacja Park Śląski - Przewodniczący Rady
Prof. dr hab. Adam Rostański, Uniwersytet Śląski - Wiceprzewodniczący
Agnieszka Bożek, prezes WKPiW
Maciej Gabryś, wiceprezes WPKiW
Prof. dr hab. Krzysztof Rostański, Politechnika Śląska
dr Ryszard Kulik, Uniwersytet Śląski
dr Izabela Gerold - Śmietańska, Uniwersytet Śląski
dr Barbara Bacler - Żbikowska, Śląski Uniwersytet Medyczny
Janusz Kominikowski - Stowarzyszenie Nasz Park
Dariusz Olejniczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego
Artur Cieślak, dyrektor ds. technicznych WPKiW

Rada jest organem doradczym. Jej charakter jest społeczny, a kompetencje mają ścisły związek z przyrodą parku i w tym zakresie są dosyć szerokie.

Do zadań rady należy m.in. wypracowanie wizji rozwoju jego terenów zielonych w oparciu o badania przyrodnicze i socjologiczne, opiniowanie bieżących działań spółki zarządzającej parkiem oraz jej planów dotyczących terenów zielonych, udział w przygotowaniu inicjatyw i akcji edukacyjnych oraz działań dotyczących konkretnych obszarów parku i tworzenie w nich nowych funkcji o charakterze biologicznym.

Podczas posiedzenia omówiono inwestycje realizowane w Parku Śląski, późnej odbyła się wizja lokalna i panel dyskusyjny.

1021 polder_1

1021 polder_3

1021 rada_bioroznorodnosc-10_Easy-Resize.com

Copyright © 1995-2011 Park Śląski