Dzisiaj mamy: Poniedziałek 29.11.2021

Dane osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych - „ADMINISTRATOR” - jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (41 - 501) przy Alei Różanej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000169777, NIP: 6270012163, REGON: 000150194.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych pani Justyna Krzywicka-Kędzierska, z którym można się skontaktować telefonicznie: 505 919 966 oraz mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO,
  3. W celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. W celu wysyłania komunikacji marketingowej, informacji handlowych dotyczących Administratora, w tym pozostawania w zwyczajowym kontakcie (tj. kartki świąteczne, oferty produktowe, rozmowy telefoniczne, oferty współpracy, informacje o świadczonych usług, produktach, wydarzeniach itp.) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (pod warunkiem wyrażenia takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą) lub prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Planowany okres przechowywania danych osobowych - Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.
 5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe- Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  2. prawo do usunięcia ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do wycofania zgody (bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem),
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji), firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Copyright © 1995-2011 Park Śląski