Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW S.A. z dn. 28.03.2013 r.

W ramach kolejnych działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez WPKiW S.A., w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzona została procedura, w wyniku której wybrane zostały podmioty odpowiedzialne za wykonywanie zadań w postaci obsługi technicznej i porządkowej terenów Spółki. Związane jest to z zakończeniem prowadzenia tych działań przez WPKiW S.A.

Przejęcie przez wybrane podmioty wszystkich pracowników pełniących zadania związane ze świadczeniem usług określonych powyżej nastąpiło w oparciu o przepisy art. 23¹ Kodeksu pracy. Działania te, obejmujące 48 osób, podjęte zostały po przeprowadzeniu przewidzianych prawem konsultacji ze związkami zawodowymi i Radą Pracowniczą.

W procedurze przetargowej wybrane zostały następujące podmioty: w odniesieniu do obsługi technicznej – PPUH „Sor-drew" Rajmund Sorowski, ul. Sztygarska 26 Świętochłowice, zaś w odniesieniu do usług porządkowych – MPGKiM Sp. z o.o., ul. Śmiłowskiego 15 Siemianowice Śląskie.

Zarząd Spółki objął przekazywanych pracowników pakietem gwarancyjnym. Pakiet gwarantuje 1-roczną gwarancję zatrudnienia i utrzymania dotychczasowych warunków płacowych. Intencją WPKiW S.A jest, aby Pracownicy mieli możliwość skorzystania z jak najlepszych warunków pracy u wybranego w przetargu podmiotu. Co jest szczególnie ważne przy obecnej sytuacji na rynku pracy.

Wyłonione podmioty rozpoczną wykonywanie ww. usług w dn. 01.04.2013 r.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski