Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW S.A z dn. 15.07.2013

W ramach działań uzgodnionych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz Radą Nadzorczą, Zarząd WPKiW S.A. podjął kolejne działania związane z podniesieniem atrakcyjności oraz wzbogaceniem oferty Śląskiego Wesołego Miasteczka.

W dn. 15.07.2013 r. Zarząd WPKiW S.A. podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie, podmiotem wybranym w otwartej procedurze zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia, był w tym przypadku wybór instytucji kredytującej (kredyt inwestycyjny) zakup urządzeń do Śląskiego Wesołego Miasteczka.

Szczegóły zakupu zostaną przedstawione do wiadomości publicznej, po zakończeniu negocjacji oraz podpisaniu umowy z oferentem. Na dzień dzisiejszy, możemy poinformować, że oferta obejmuje zakup 23 dobrej jakości urządzeń rozrywkowych będących na wyposażeniu jednego z duńskich parków rozrywki. Znaczna atrakcyjność cenowa oferty, przy jednoczesnych wysokich standardach bezpieczeństwa pozwalają zapewnić, że zakup podniesie jakość oferty ŚWM oraz zapewni możliwość uzyskania większych przychodów.

Demontaż, transport i montaż ponowny w naszym kraju zostanie przeprowadzony w trybie prawa zamówień publicznych. Uruchomienie 80 proc. zakupionych urządzeń planowane jest na sezon 2014, następne uruchamiane będą w kolejnym roku.

To działania, które pozwolą na bieżące uatrakcyjnienie oferty Śląskiego Wesołego Miasteczka. Równolegle Zarząd WPKiW S.A. prowadzi działania zmierzające do wyłonienia partnera finansowego ŚWM. W tym celu prowadzona jest obecnie procedura przetargowa, mająca na celu wybór doradcy dla przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru inwestora finansowego dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Zadaniem wybranego w przetargu podmiotu będzie doprowadzenie do wyboru inwestora finansowego i zawarcie umowy.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski