Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW S.A. z dn. 06.11.2013 r.

W ramach kolejnych działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez WPKiW S.A., w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych rozpoczęto procedurę, w wyniku której wybrany zostanie podmiot odpowiedzialny za wykonywanie zadań w postaci zapewnienia usług sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Spółki.

Postępowanie poprzedzone zostało przeprowadzeniem konsultacji ze stroną społeczną zgodne z wymogami prawa w tym obszarze.

Przejęcie przez wybrany podmiot wszystkich pracowników pełniących zadania związane ze świadczeniem usług określonych powyżej, nastąpi w oparciu o przepisy art. 23¹ Kodeksu pracy. Działania te obejmują 24 osoby.

Zarząd Spółki obejmuje przekazywanych pracowników pakietem gwarancyjnym. Pakiet zapewnia 1-roczną gwarancję zatrudnienia i utrzymania dotychczasowych warunków płacowych. Intencją WPKiW S.A jest, aby Pracownicy mieli możliwość skorzystania z jak najlepszych warunków pracy u wybranego w przetargu podmiotu. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Szacowany termin rozpoczęcia wykonywania usług to styczeń 2014 roku

Copyright © 1995-2011 Park Śląski