Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW SA z dn. 16.12.2013 r.

Na zlecenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA, w trakcie mijającego właśnie sezonu, zostały wykonane badania opinii publicznej dotyczące minionego sezonu oraz statystyki gości odwiedzających Park. Badania przeprowadzono w dn. 24.08 – 10.10. 2013 i objęły one dużą (tysiąc osób) grupę zarówno odwiedzających Park w tygodniu, jak i weekendy. Badania przeprowadzone zostały przez firmę Eu-Consult, której klientami są m.in. urzędy marszałkowskie, gminy, ministerstwa, urzędy miast oraz szereg innych instytucji.

pdfbadania_statystyczne_20131.pdf

Wyniki badań wskazują, że najczęstszym gościem Parku Śląskiego, jest osoba preferująca odpoczynek na świeżym powietrzu (88%), w mniejszości są bywalcy kawiarni czy restauracji (1,5%). Goście najczęściej docierają do Parku na piechotę (40,7%), samochodem – 24,9%. Bardzo mało osób (odpowiednio 12,8% oraz 7,8%) dostaje się do Parku środkami komunikacji miejskiej (tramwaj oraz autobus).

67,1% badanych przebywa w Parku 2-3 godz., a całodniowe wyjścia deklaruje jedynie 2,4% respondentów. Kilka razy w tygodniu w Parku bywa 30,6% badanych, kilka razy w miesiącu 15,5%, a kilka razy w ciągu roku - 14,7%. Najczęściej odwiedziny przypadają w soboty w okolicach południa (39,7%). Park Śląski najczęściej odwiedzają kobiety w wieku powyżej 60 lat, a „uśredniony" gość, ma nieco ponad 40 lat. Są to osoby przede wszystkim z miast graniczących z parkiem (Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich). Spoza naszego województwa pochodzi mniej niż 2% gości.

Odwiedzający Park, to zazwyczaj osoby z wykształceniem pomaturalnym, bądź magisterskim, pozostające w związku, żyjące w gospodarstwie domowym dwu lub trzyosobowym, o dochodach nie przekraczających 2500 zł netto na osobę. Najczęściej pracują, przy czym znaczną grupę stanowią także emeryci i renciści. Goście Parku, podczas jednorazowych odwiedzin, średnio wydają w nim prawie 42 złote.

Najczęstszym źródłem informacji o Parku są billboardy i plakaty (24,3%), na drugim miejscu znalazła się strona internetowa Parku (16,9%), a na trzecim „Gazeta Parkowa" (16,5%). Natomiast 8,2% badanych odpowiedziało, że nie docierają do nich informacje o wydarzeniach organizowanych w Parku. Niewiele osób wskazało media tradycyjne, jako ważne źródło informacji.

W badaniu zapytano także o imprezy, które organizowane są w parku cyklicznie. Każdy z respondentów znał i wskazał przeciętnie cztery. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiała się Wystawa Kwiatów i Ogrodów (ponad 77% respondentów znało to wydarzenie), poza tym najczęściej wymieniano Beerfest, Święto Parku oraz Festiwal im. Ryśka Riedla. Kolejne pozycje zajęły Muzyczny Bukiet Róż i Śniadanie na trawie. Znajomość oferty imprez kształtowała się na poziomie 40-50%. Podobnie przedstawia się hierarchia pod kątem uczestnictwa badanych w tych wydarzeniach (od 70% w Wystawie Kwiatów do 16% w Festiwalu im. Ryśka Riedla). Wśród najczęściej odwiedzanych atrakcji, 43,5% badanych wskazywało śląskie zoo, na kolejnych miejscach znalazły się Pola Marsowe (28,9%), skansen (27,9%) i Duża Łąka (27,7%).

Park Śląski został bardzo dobrze oceniony przez respondentów. Aż 877 osób poleciłoby Park Śląski znajomym. Daje to 90,8% gotowych polecić to miejsce innym osobom. Nie zrobiłoby tego tylko czterech badanych. Co więcej dobrze i bardzo dobrze, kierunek rozwoju parku w ostatnich dwóch latach, ocenia 77% badanych, źle, jedynie 4,5%.

Metryczka badań:

- Próba: 1000 osób powyżej 13 roku życia (bez górnej granicy wieku);

- Płeć: 68,3% (kobiety), 31,7% (mężczyźni);

- Średnia wieku: 42,6 lat;

- Ilość osób w gospodarstwie domowym: najczęstsze odpowiedzi 2-osobowe (29,8%) oraz 3-osobowe (27%). Największą wartością, jaka się pojawiła, była ilość 11 osób w gospodarstwie.

- Dochód na członka rodziny (netto = na rękę): najczęstsze odpowiedzi to dochody w przedziałach najniższych, odpowiednio 43,5% dla przedziału do 1500 zł netto oraz 36,5% dla przedziału 1500-2500 zł netto na osobę miesięcznie.

- Wydatki związane z pobytem w Parku: Średnia wydatków w Parku wynosi 41,68 zł na respondenta, wartością środkową i najczęściej występującą jest 20 zł. Najniższą zadeklarowaną kwotą jest 0 zł, natomiast najwyższą 1000 zł. Zdecydowanie najwięcej (31,2%) wydaje do 10 zł podczas jednorazowej wizyty w Parku.

Komentarz Prezesa Zarządu WPKiW SA, Arkadiusza Godlewskiego

Zarząd WPKiW już po raz kolejny zlecił przeprowadzenie badań opinii publicznej. Podobnie jak wyniki badania z końca sezonu 2012, również i tegoroczne potwierdzają, że użytkownicy Parku oczekują od tego miejsca przede wszystkim spokoju i relaksu w bliskim kontakcie z naturą. Dopiero na dalszym planie pojawiają się oczekiwania uczestnictwa w rozmaitych wydarzeniach. Niemal nieobecne wśród opinii naszych gości są potrzeby o charakterze konsumpcyjnym. Co nas niezwykle cieszy, to powszechne zauważanie wprowadzanych zmian, które mają na celu podniesienie jakości tej bezcennej przestrzeni publicznej i akceptacja dla nich. Serdecznie dziękuję za otwartość i pracę wszystkim uczestniczącym w badaniach, respondentom a także ankieterom, w którą to rolę wcielili się wolontariusze z Parkowej Akademii Wolontariatu.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski