Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW SA z dn. 27.01.2014

Legalizm działania jest podstawową wytyczną dla Zarządu i pracowników WPKiW SA, dlatego pragniemy oświadczyć, iż nie zgadzamy się z decyzją administracyjną Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 21.01.2014 r., a dotyczącą rzekomego wycięcia drzew na terenie WPKiW SA.

WPKiW SA podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie, przekazane w toku postępowania. W razie potrzeby wycinki dorosłych drzew, np. kolidujących z inwestycjami, WPKiW SA każdorazowo występuje o stosowne pozwolenia. W trosce o stan drzewostanu oraz bezpieczeństwo gości Parku, pracownicy spółki prowadzą bieżącą pielęgnację zasobów zielonych, polegającą m.in. na karczowaniu krzewów, samosiewów czy przycinaniu gałęzi. Natomiast są to prace niewymagające pozwoleń, a w wielu przypadkach wręcz konieczne do wykonania.

Jesteśmy przekonani, że argumenty podnoszone przez WPKiW SA przed organem pierwszej instancji, a w sposób zupełnie dla nas niezrozumiały nie uwzględnione w decyzji, znajdą zrozumienie w postępowaniu odwoławczym.

Zarząd WPKiW SA

Copyright © 1995-2011 Park Śląski