Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW S.A. z dn. 27.01.2014 r.

W ramach kolejnych działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez WPKiW S.A., w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzona została procedura, w wyniku której wybrany został podmiot odpowiedzialny za wykonywanie zadań w postaci sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Spółki. Związane jest to z zakończeniem prowadzenia tych działań przez WPKiW S.A.

Przejęcie przez wybrany podmiot wszystkich pracowników pełniących zadania związane ze świadczeniem usług określonych powyżej, nastąpiło w oparciu o przepisy art. 23¹ Kodeksu pracy. Działania te, obejmujące 17 osób, podjęte zostały po przeprowadzeniu przewidzianych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi.

W procedurze przetargowej wybrany został następujący podmiot: MPGKiM Sp. z o.o., ul. Śmiłowskiego 15 Siemianowice Śląskie.

Zarząd Spółki objął przekazywanych pracowników pakietem gwarancyjnym. Pakiet gwarantuje 1-roczną gwarancję zatrudnienia i utrzymania dotychczasowych warunków płacowych. Intencją WPKiW S.A jest, aby Pracownicy mieli możliwość skorzystania z jak najlepszych warunków pracy u wybranego w przetargu podmiotu. Co jest szczególnie ważne przy obecnej sytuacji na rynku pracy.

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania ww. usług to 3.03.2014 r.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski