Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW SA z dn. 06.02.2014

Zgodnie z zapowiedziami przekazywanymi opinii publicznej, Zarząd WPKiW SA złożył w trybie administracyjnym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 21 stycznia 2014 r. dot. rzekomej wycinki prowadzonej na terenie WPKiW SA.

Zarząd WPKiW SA nie zgadza się z decyzją. Jesteśmy przekonani, że argumenty oraz informacje zawarte w odwołaniu zostaną poddane wnikliwej analizie przez organ instancji odwoławczej.

Z pełnym przekonaniem raz jeszcze podkreślamy, że na terenie wskazanym w decyzji prowadzone były przez WPKiW SA jedynie prace pielęgnacyjne i porządkowe nie będące wycinką.

Zarząd WPKiW SA

Copyright © 1995-2011 Park Śląski