Dzisiaj mamy: Piątek 17.09.2021

Komunikat Zarządu WPKiW SA z dn. 15.07.2014 r.

W dn. 14 lipca 2014 r. Zarząd WPKiW SA otrzymał decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dn. 10 lipca 2014 r. Miała ona związek z odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 stycznia 2014 r., wniesionym do SKO przez WPKiW SA.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wspomnianą decyzją, która jest ostateczna, w całości uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Chorzów wymierzającą WPKiW SA karę administracyjną za rzekome usunięcie przez WPKiW SA 238 drzew bez zezwolenia.

W uzasadnieniu swojej decyzji, SKO wykazało szereg znaczących uchybień i nieprawidłowości, jakie popełnione zostały w procedurze przygotowawczej, będącej podstawą decyzji Prezydenta Miasta Chorzów. Wśród podstawowych zarzutów wymienionych przez SKO w uzasadnieniu decyzji, znalazły się: rozbieżności w liczbie drzew pojawiające się na różnych etapach postępowania przygotowawczego oraz rozbieżności w ustaleniach dotyczących terminów ich usunięcia; budząca wątpliwości kwestia ustalenia obwodów drzew oraz liczne uchybienia o charakterze prawnym w tym nieprawidłowa kwalifikacja prawna będąca podstawą do wszczęcia postępowania, a przytoczona w zawiadomieniu o jego rozpoczęciu.

Postępowanie zostało tym samym przekazane do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (UM Chorzów) z uwagą o konieczności uwzględnienia wszystkich przytoczonych przez SKO zastrzeżeń i nieprawidłowości.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski