Dzisiaj mamy: Poniedziałek 29.11.2021

Ogłoszenia i konkursy

Aktualne (wrzesień 2021)

 

Konkurs "Dzierżawa terenu Parku Linowego II"

pdfOgłoszenie_Park_linowy_II_konkurs.pdf 

pdfoświadczenie1.pdf

pdfprojekt_umowy_park_linowy.pdf

pdfRegulamin-konkurs_ofert_.pdf

IMG 5305IMG 5306IMG 5312IMG 5316

 

 

 

 

 

Zakończone (2013 - 2021)

 • Konkurs "Świadczenie usług wodno-rekreacyjnych na akwenach wodnych II 2021" 

pdfOgłoszenie_usługi_wodno-rekreacyjne.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfRegulamin_konkursu.pdf

pdfUmowa.pdf

 

Konkurs "Świadczenie usług wodno-rekreacyjnych na akwenach wodnych 2021"

pdfOgłoszenie_usługi_wodno-rekreacyjne.pdf

pdfOswiadczenie.pdf

pdfUmowa.pdf

pdfRegulamin_konkursu.pdf

 

Sprzedaż kawy z punktu mobilnego II

pdfOgloszenie_sprzedaż_kawy_z_punktu_mobilnego__II.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfRegulamin_II.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf

 

Odwołanie konkursu

pdfOdwołanie_konkursu_.pdf

 

Konkurs "Samochody elektryczne 2021"

pdfOgloszenie_samochody_elektryczne.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfRegulamin.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf

 

Konkurs "Kucyk 2021"

pdfOgloszenie_przejażdzki_na_zwierzętach_kucyki.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfRegulamin.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf

 

Konkurs "Sprzedaż kawy z punktu mobilnego 2021"

pdfOgloszenie_sprzedaż_kawy_z_punktu_mobilnego.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfRegulamin.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf

 

Konkurs "Sprzedaż zabawek i balonów 2021"

pdfOgłoszenie__sprzedaż_zabawek_i_balonów.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfRegulamin.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf 

 

Konkurs "Dmuchańce i trampoliny 2021"

pdfOgloszenie_dmuchańce_trampoliny.pdf

pdfRegulamin.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf

Konkurs – wata cukrowa, popcorn 2021

pdfOgłoszenie_wata_cukrowa_i_popcorn.pdf

pdfRegulamin.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf

 

Konkurs na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowego punktu gastronomicznego - sprzedaż produktów gastronomicznych z urządzeń vendingowych

pdfOgłoszenie_urządzenia_vendingowe.pdf

pdfRegulamin.pdf

pdfOświadczenie.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf

 

Konkurs na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowego punktu gastronomicznego – sprzedaż lodów produkcji własnej w Parku Śląskim

pdfOgłoszenie_sprzedaż_lodów_produkcji_własnej.pdf

pdfRegulamin.pdf

pdfUmowa_WPKIW_konkursy_sezonowe.pdf

pdfOświadczenie.pdf

 

Konkurs "Wystrzałowe fotki z militariami" w Parku Śląskim

docxRegulamin_Wystrzałowe_fotki.docx

 

Konkurs "Sprzedaż produktów gastronomicznych z urządzeń vendingowych"

pdfOGÓLNE_WARUNKI_UMOWY_OWU_-_WPKiW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfREGULAMIN_URZĄDZENIA_VENDINGOWE_2020.pdf

pdfUMOWA_DZIERŻAWY_-_WPKIW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_OWU_-_klauzula_informacyjna_RODO.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

 

 

 

Konkurs "Wata cukrowa i popcorn 2020"

pdfOGÓLNE_WARUNKI_UMOWY_OWU_-_WPKiW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfREGULAMIN_WATA_I_POPCORN_2020.pdf

pdfUMOWA_DZIERŻAWY_-_WPKIW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_cz._1.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_cz._2.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

 

Konkurs "Bumperball 2020"

pdfOGÓLNE_WARUNKI_UMOWY_OWU_-_WPKiW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf 

pdfREGULAMIN_BUMPERBALL_2020.pdf

pdfUMOWA_DZIERŻAWY_-_WPKIW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_OWU_-_klauzula_informacyjna_RODO.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa.pdf
pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

Konkurs "Dmuchańce 2020"

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

pdfREGULAMIN_DMUCHAŃCE_2020.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_OWU_-_klauzula_informacyjna_RODO.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_1.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfUMOWA_DZIERŻAWY_-_WPKIW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfOGÓLNE_WARUNKI_UMOWY_OWU_-_WPKiW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

 

                Konkurs "Park Śląski za bajtla"

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu „Park Śląski” jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynki im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie, Al. Różana 2.
 2. Fundatorem nagrody jest WPKiW.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca profil w serwisie Facebook.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią ustępu dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodą w konkursie za pierwsze miejsce są dwa bezpłatne przejazdy w obie strony Kolejką Linową Elka.
 2. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce są pakiety gadżetów Organizatora.
 3. Przejazdy Kolejką Linową Elka możliwe będą zgodnie z harmonogramem kursowania kolejki do 31 września 2020 r. Dokładny termin ustalony zostanie ze zwycięzcą z 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed przejazdem.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Park Śląski.
 2. Termin obowiązywania Konkursu:od 30.05.2020 godz.10.00 do 13.06.2020 godz. 10.00

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest wklejeniewłasnej archiwalnejfotografii, przedstawiającej wizerunek uczestnika z okresu dzieciństwa w Parku Śląskim oraz oznaczeniu jej hasztagiem #ParkŚląskizabajtla i #70lecieParkuŚląskiegow komentarzu pod postem na Facebooku.
 2. Zdjęcie należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/wpkiw
 3. Nadesłane fotografie powinny być w wersji plików elektronicznych w jak najlepszej jakości i rozdzielczości (nie mniej niż 300 dpi). Format pliku .jpg, .jpeg, bmp, raw.
 4. Każdy Uczestnik może zamieścić jedno zdjęcie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/wpkiw
 6. Nagrody otrzymają uczestnicy, których zdjęcie zdobędzie najwięcej polubień tzw. „likeów”na Facebooku.
 7. Organizator ogłosi zwycięzców na fanpage’u Parku Śląskiego pod adresem: https://www.facebook.com/wpkiw
 8. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
 9. utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
 10. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 11. obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
 12. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu zdjęcia lub jego egzemplarzy;
 13. rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. III.
  2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/wpkiw
  3. Więcej informacji można również uzyskać pod numerem telefonu 666 031 501.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
 3. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u https://www.facebook.com/wpkiw
 4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie na fanpage`u „Park Śląski” wiadomości prywatnej z następującymi danymi w terminie do 3 dni od ogłoszenia zwycięzców:
 5. imię i nazwisko
 6. numer telefonu
 7. adres mailowy
  1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 4, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
  2. Przyznane w konkursie nagrody zostaną przekazane zwycięzcompo otrzymaniu przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 4 w terminie do 2 tygodni w siedzibie Organizatora.
  3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
  4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. ingerują w mechanizm działania konkursu;
 8. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 9. nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
 2. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody;
 3. korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/wpkiw i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2020 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://www.facebook.com/wpkiw

 

 Konkurs "Kucyk 2020"

pdfOGÓLNE_WARUNKI_UMOWY_OWU_-_WPKiW_DZIERŻAWA_SEZONOWA_1.pdf

pdfREGULAMIN_KUCYK_2020.pdf

pdfUMOWA_DZIERŻAWY_-_WPKIW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_OWU_-_klauzula_informacyjna_RODO.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

Konkurs "Samochody elektryczne 2020" 

pdfOGÓLNE_WARUNKI_UMOWY_OWU_-_WPKiW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfREGULAMIN_AUTKA_2020.pdf

pdfUMOWA_DZIERŻAWY_-_WPKIW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_OWU_-_klauzula_informacyjna_RODO.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_cz.1.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_cz.2.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_cz.3.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

 

Konkurs kawa mobilna 2020

pdfOGÓLNE_WARUNKI_UMOWY_OWU_-_WPKiW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfREGULAMIN_-_KAWA_MOBILNA_2020.pdf

pdfUMOWA_DZIERŻAWY_-_WPKIW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_OWU_-_klauzula_informacyjna_RODO.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_cz.1.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_cz.2.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania.pdf

Konkurs na balony i zabawki 2020

pdfOGÓLNE_WARUNKI_UMOWY_OWU_-_WPKiW_DZIERŻAWA_SEZONOWA_3.pdf

pdfREGULAMIN_-_ZABAWKI_I_BALONY_2020_1.pdf

pdfUMOWA_DZIERŻAWY_-_WPKIW_DZIERŻAWA_SEZONOWA.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_OWU_-_klauzula_informacyjna_RODO_2.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_Regulaminu_-_wzór_oświadczenia_2.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_mapa_1.pdf

pdfZałącznik_nr_3_do_Umowy_-_protokół_przekazania_2.pdf

 

Informacja dla dzierżawców sezonowych


Mając na względzie wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.,
Zarząd Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie podjął decyzję o wstrzymaniu ogłoszenia postępowań konkursowych w zakresie dzierżaw sezonowych do momentu ustabilizowania się sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych.
O zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Platforma Zakupowa

Aktualne ogłoszenia o konkursach i zapytaniach ofertowych

TUTAJ

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

docogłoszenie-1_popr_1.doc

docreguamin.doc

Konkurs "Okulary Przeciwsłoneczne"

pdfREGULAMIN_OKULARY_2019.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_ZOO.pdf

pdfKlauzula_Informacyjna_RODO.pdf

 

Konkurs "Samochody elektryczne dla dzieci"

pdfKlauzula_Informacyjna_RODO.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia1.pdf

pdfREGULAMIN_SAMOCHODZIKI_2019.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy2.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_Kapelusz.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_Stadion.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_ZOO1.pdf

Konkurs "Zabawki 2019"

pdfKlauzula_Informacyjna_RODO.pdf

pdfREGULAMIN_ZABAWKI_2019.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa.pdf

Konkurs "Kawa mobilna 2019"

pdfKlauzula_Informacyjna_RODO.pdf

pdfREGULAMIN_KAWA_2019.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_cz.1.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_cz.2.pdf

Konkurs "Bumper Ball 2019"

pdfKlauzula_Informacyjna_RODO.pdf

pdfREGULAMIN_BUMPER_BALL_2019.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa.pdf

Konkurs "Dmuchańce 2019"

pdfKlauzula_Informacyjna_RODO.pdf

pdfREGULAMIN_DMUCHAŃCE_2019.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_Mapa.pdf

Konkurs "Kucyki 2019"

pdfKlauzula_Informacyjna_RODO.pdf

pdfREGULAMIN_KUCYK_2019.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa.pdf

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

pdfogłoszenie_o__konkursie.pdf

docOgłoszenie_o_konkursie_Prezes_Zarzadu-2.doc

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

docOgłoszenie_o_konkursie_Prezes_Zarzadu.doc

pdfOgłoszenie_o_konkursie_Prezes_Zarzadu.pdf

pdfzakończenie_postępowania_konkursowego.-1.pdf

KONKURS - KAWA MOBILNA 2018

   pdfREGULAMIN_KAWA_2018.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_cz.1.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_cz.2.pdf

Konkurs "Bumper Ball 2018"

pdfREGULAMIN_BUMPER_BALL_2018.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia_8.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy_7.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_1.pdf

Konkurs "Balony i zabawki 2018"

pdfREGULAMIN_ZABAWKI_2018.pdf

Konkurs "Okulary przeciwsłoneczne 2018"

pdfREGULAMIN_OKULARY_2018.pdf

pdfZałacznik_nr_3_-_mapa.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

Konkurs "Samochodziki elektryczne 2018"

pdfREGULAMIN_SAMOCHODZIKI_2018.pdf

pdfZałacznik_nr_3_-_mapa_Kapelusz.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

Konkurs "Dmuchańce 2018"

pdfREGULAMIN_DMUCHAŃCE_2018.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_Mapa.pdf

Konkurs "Kucyki 2018"

pdfREGULAMIN_KUCYK_2018.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa.pdf

Ogłoszenie ofertowe na badanie sprawozdań finansowych Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018

pdfOGŁOSZENIE_Biegły_Rewident_20172018_1.pdf

pdfRegulamin_Biegły_Rewident_20172018.pdf

Konkurs na urządzenia rozrywkowe: dmuchańce, trampoliny itp.

pdfREGULAMIN_5.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia_3.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy_2.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_Mapa_nr_1.pdf

pdfZałącznik_nr_4_-_Mapa_nr_2.pdf

Konkurs na kucyki

pdfREGULAMIN_4.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia_2.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy_1.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa.pdf

Konkurs na samochodziki elektryczne

pdfMapa_-_Samochodziki_-_teren_pod_ZOO_zm.pdf

pdfMapka_-_Samochodziki-_teren_przy_Harcerskiej.pdf

pdfMapka_-_Samochodziki_-_centrum.pdf

pdfREGULAMIN_6.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia_4.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy_3.pdf

Konkurs na sprzedaż balonów i zabawek

pdfREGULAMIN_7.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia_5.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy_4.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_ZOO_zm.pdf

pdfZałącznik_nr_4_-_mapa_Kapelusz_2.pdf

Konkurs na sprzedaż okularów przeciwsłonecznych

pdfREGULAMIN_8.pdf

pdfZałacznik_nr_3_-_mapa.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia_6.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy_5.pdf

ODSTĄPIENIE OD POSTĘPOWANIA

pdf15NUDER16_odstapienie_od_postępowania__.pdf

KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ PAWILONU PRZYRODNIKA

WPKiW S.A. informuje, iż uległy zmianie terminy oględzin przedmiotu dzierżawy, składania ofert w Konkursie oraz rozpatrzenia ofert, tj.:
- oględziny przedmiotu dzierżawy w dniach 30 stycznia - 24 lutego 2017 r.
- termin składania ofert do dnia 3 marca 2017 r.
- termin rozpatrzenia ofert do dnia 10 marca 2017 r.
Regulamin Konkursu ze zmienionymi terminami zostaje udostępniony poniżej.

pdfREGULAMIN_KONKURSU_OFERT_NA_DZIEERŻAWĘ_PAWILONU_PRZYRODNIKA_W_WPKIW_-_zmieniony_w_dniu_29.12.2016.pdf

pdfZał._1_-_Budynek_i_tereny_utwardzone.pdf

pdfZał._1_-_Parter.pdf

pdfZał._1_-_Pawilon_Przyrodnika_-_zakres_dzierżawy.pdf

pdfZał._1_-_Piętro_z_metrażem_pomieszczeń.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_projekt_umowy.pdf

Licytacja sprzedaży drewna

pdftrzecia_licytacja_sprzedazy_drewna.pdf

Biegły rewident

docOGŁOSZENIE_Biegły_Rewident_2016.doc 

pdfRegulamin_Biegły_Rewident_2016.pdf

Licytacja ustna - sprzedaż drewna

pdfLicytacja_ustna_-_sprzedaz_drewna.pdf

pdfmodyfikacja_licytacja_ustna_drewno.pdf

Zaproszenie do składania ofert finansowania inwestycji w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

pdf15NUDER16_ogloszenie.pdf

pdfF_01_za_II_kwartał_2015r.pdf

pdfF_01_za_II_kwartał_2016r.pdf

pdfRachunek_zysków_i_strat_II_kw_2015_i_2016_i_podstawowe_dane_finansowe.pdf

pdf15NUDER16_odpowiedzi_na_pytania.pdf

Zaproszenie do składania ofert finansowania inwestycji w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie

pdf14NUDER16_unieważnienie_postępowania.pdf

pdf2016_07_22_131815.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_Planowane_inwestycje_WPKiW.pdf

pdf14NUDER16_Odpowiedzi_na_pytania_finansowanie.pdf

DODATKOWY KONKURS NA SPRZEDAŻ ZABAWEK I BALONÓW W SEZONIE 2016

pdfREGULAMIN_3.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_wzór_oświadczenia.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_wzór_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_mapa_ZOO.pdf

pdfZałącznik_nr_4_-_mapa_Kapelusz.pdf

Konkurs na "Koniki mechaniczne" oraz prowadzenia wypożyczalni rowerów

pdfmapka_koniki.pdf

pdfREGULAMIN.pdf

pdfZaéůcznik_nr_1_-_wz-r_oŤwiadczenia.pdf

pdfZaéůcznik_nr_2_-_wz-r_umowy_dzierzawy.pdf

KONKURS NA SPRZEDAŻ ZABAWEK I BALONÓW

pdfREGULAMIN.pdf

pdfZaéůcznik_nr_1_-_wz-r_oŤwiadczenia.pdf

pdfZaéůcznik_nr_2_-_wz-r_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZaéůcznik_nr_3_-_mapa_ZOO.pdf

pdfZaéůcznik_nr_4_-_mapa_Kapelusz.pdf

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - SUN BEACH

docTermin_składania_dokumentów_-_dodatkowy_termin_-_Sun_Beach_07.04.2016_4.doc

PONOWIONY (III) KONKURS - DMUCHAŃCE 2016

pdfREGULAMIN_-_wer._III.pdf

pdfZaéůcznik_nr_1_-_wz-r_oŤwiadczenia.pdf

pdfZaéůcznik_nr_2_-_wz-r_umowy_dzierzawy_-_wer._do_Regulaminu_III.pdf

pdfZaéůcznik_nr_3_-_Mapa_nr_1.pdf

pdfZaéůcznik_nr_4_-_Mapa_nr_2.pdf

PONOWIONY KONKURS - DMUCHAŃCE 2016

pdfREGULAMIN_-_wer._II.pdf

pdfZaéůcznik_nr_1_-_wz-r_oŤwiadczenia.pdf

pdfZaéůcznik_nr_2_-_wz-r_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZaéůcznik_nr_3_-_Mapa_nr_1.pdf

pdfZaéůcznik_nr_4_-_Mapa_nr_2.pdf

KONKURS - KUCYKI 2016

pdfREGULAMIN.pdf

pdfZaéůcznik_nr_1_-_wz-r_oŤwiadczenia.pdf

pdfZaéůcznik_nr_2_-_wz-r_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZaéůcznik_nr_3_-_mapa.pdf

KONKURS - SAMOCHODZIKI ELEKTRYCZNE DLA DZIECI 2016

pdfREGULAMIN.pdf

pdfZaéůcznik_nr_1_-_wz-r_oŤwiadczenia.pdf

pdfZaéůcznik_nr_2_-_wz-r_umowy_dzierzawy.pdf

KONKURS - DMUCHAŃCE 2016

REGULAMIN.pdf

pdfZaéůcznik_nr_1_-_wz-r_oŤwiadczenia.pdf

pdfZaéůcznik_nr_2_-_wz-r_umowy_dzierzawy.pdf

pdfZaéůcznik_nr_3_-_Mapa_nr_1.pdf

pdfZaéůcznik_nr_4_-_Mapa_nr_2.pdf

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie informuje, iż poszukuje dzierżawcy terenu po byłym klubie "SUN BEACH". Więcej informacji w załączeniu

pdfsun_beach_15.02.2016.pdf

Konkurs na dzierżawę Parku Linowego w WPKiW w Chorzowie

pdfREGULAMIN_KONKURSU_OFERT_NA_DZIEERŻAWĘ_PARKU_LINOWEGO_W_WPKIW.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_opis_Parku_Linowego.pdf

pdfZałącznik_nr_2.pdf

pdfZałącznik_nr_3_-_umowa_dzierzawy_Parku_Linowego.pdf


 

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
za rok obrotowy 2015

docOGŁOSZENIE_Biegły_Rewident_2015.doc

docregulamin_Biegły_Rewident_2015.doc 


 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa WPKiW SA

 

pdfOgłoszenie_o_konkursie_Prezes_Zarzadu.pdf
 


 

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ ZLIKWIDWANEGO URZĄDZENIA ROZRYWKOWEGO W CELU UTYLIZACJI NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU IM GEN. JERZEGO ZIĘTKA S.A. W CHORZOWIE

opublikowano dnia 15.05.2015

docxOŤwiadczenie_dot._regulaminu_oraz_umowy.docx

docxOŤwiadczenie_nabywcy_towar-w.docx

docREGULAMIN_KONKURSU_OFERT_NA_SPRZEDA_ZüOMU.doc

docxZałącznik_nr_3_-_Projekt_umowy.docx

pdfogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf

 


 

Nabór na Biegłego Rewidenta

pdfRegulamin - wybór Biegłego Rewidenta.pdf

 


OGŁOSZENIE

na przeprowadzenie wycinki drzew w WPKiW S.A. w Chorzowie

doc07NUDAT14 ogloszenie.doc

doc07NUDAT14 projekt umowy.doc

pdfwycinka drzew decyzja nr 142-1.pdf

 


 

OGŁOSZENIE

Postępowania na przeprowadzenie wycinki drzew w WPKiW S.A. w Chorzowie

doc06NUDAT14 ogloszenie.doc

doc06NUDAT14 projekt umowy.doc

pdfwycinka drzew decyzja nr 156-1.pdf

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE OPERATORA PARKOWEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

pdfOgłoszenie o wyborze oferty na operatora Parkowej Kolei Wąskotorowej i przewozu osób na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie.pdf


ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU NA OPERATORA PARKOWEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

pdf2014_04_29_104123.pdf

 


REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBRÓR OPERATORA PKW I PRZEWOZU OSÓB - 10.04.2014

pdfREGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBRÓR OPERATORA PKW I PRZEWOZU OSÓB.pdf

 


 

 

Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przepompowni sanitarnych na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie oraz udrażnianie wewnętrznej instalacji kanalizacji w obiektach należących do WPKiW w roku 2014 oraz inspekcję telewizyjną wskazanych przez Zamawiającego kanałów z przedstawieniem na płycie CD oraz w wersji papierowej wyników inspekcji.

docOgloszenie czyszczenie kanalizacji 2014.doc

 docProjekt umowy 2014.doc

pdfOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 


 

 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

docZaproszenie do rokowan korty 25.3.2014.doc

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBRÓR OPERATORA PKW I PRZEWOZU OSÓB - 13.03.2014

docxREGULAMIN.docx

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NA SPRZEDAŻ ZŁOMU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU IM GEN. JERZEGO ZIĘTKA S.A. W CHORZOWIE

pdfOgłoszenie o wyborze oferty SZYNY STAROUŻYTECZNE.pdf

pdfOgłoszenie o wyborze oferty ZŁOM.pdf

pdfOgłoszenie o wyborze oferty ZŁOM II.pdf

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ ZŁOMU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU IM GEN. JERZEGO ZIĘTKA S.A. W CHORZOWIE

docREGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ ZŁOMU.doc  

docxZałącznik nr 3 - Projekt umowy sprzedaży- złomu.docx

docxOświadczenie nabywcy towarów.docx

docxOświadczenie dot. regulaminu oraz umowy.docx

 

 


 

 

 

  REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ ZŁOMU II NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU IM GEN. JERZEGO ZIĘTKA S.A. W CHORZOWIE

docREGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ złom II.doc  

docxZałącznik nr 3 - Projekt umowy sprzedaży.docx

Oświadczenie nabywcy towarów.docx

docxOświadczenie dot. regulaminu oraz umowy.docx

 

 


 

 

 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ SZYN STAROUŻYTECZNYCH NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU IM GEN. JERZEGO ZIĘTKA S.A. W CHORZOWIE

docREGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ szyn staroużytecznych.doc

docxZałącznik nr 3 - Projekt umowy sprzedaży-szyn staroużytecznych.docx  

Oświadczenie nabywcy towarów.docx

docxOświadczenie dot. regulaminu oraz umowy.docx

 

 


 

 

Ogłoszenie o zmówieniu obejmującym rozbiórkę pawilonu Kultury Ogrodniczej

docogloszenie rozbiórka SZKIELETORA.doc

documowa rozbórka SZKIELETORA.doc

 


 

Regulamin konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie wykonywania zdjęć osobom korzystającym z kolei linowej Elka

pdfREGULAMIN KONKURSU OFERT NA ĹšWIADCZENIE USĹUG WYKONYWANIA ZDJÄC ELKI - 05.09.2013.pdf

 


 

Ogłoszenie o przetargu publicznym ofertowym na zakup sprzętu

  

 

 

docxogłoszenie o przetargu na sprzęt.docx

 

_____________________________________________________________

 

 

REGULAMIN KONKURSU OFERT

na najem powierzchnii do celów gastronomicznych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie

 

pdfRegulamin konkursu ofert na najem piwerzchni gastronomicznych.pdf

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE I REGULAMIN KONKURSU OFERT

 

na badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie za rok obrotowy 2013

  

docOGŁOSZENIE Biegły Rewident 2013.doc

  

docregulamin Biegły Rewident 2013.doc

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRODUKCJI I SPRZEDAŻY GADŻETÓW WPKiW S.A.
W CHORZOWIE

 

pdfREGULAMIN KONKURSU.pdf

 

 


 KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG WODNO-REKREACYJNYCH I PRZEWOZU OSÓB NA TERENIE WPKiW S.A. W CHORZOWIE 

 

 pdfREGULAMIN KONKURSU.pdf

 


 

 KONKURS OFERT NA czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie oraz udrażnianie wewnętrznej instalacji kanalizacji w obiektach należących do WPKiW w roku 2013 
 

docogloszenie-udroz.kanal._2013.doc

documowa_na_kanalizacje_2013.doc 

pdfogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - czyszczenie kanalizacji.pdf

  


KONKURS OFERT NA czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie oraz udrażnianie wewnętrznej instalacji kanalizacji w obiektach należących do WPKiW w roku 2013

  

  

docogloszenie-udroz.kanal._2013.doc

docZmiana ogloszenia-udroz kanal _2013.doc

 

docprojekt umowa_na_kanalizacje_2013.doc

docogłoszenie o wyborze oferty.doc

 

  

Zarząd Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
w Chorzowie mając na względzie obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, wydawane na bieżąco przepisy w zakresie prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej oraz ogólne zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19,
podjął decyzję o ogłoszeniu na tą chwilę dwóch postępowań konkursowych dotyczących dzierżaw sezonowych:

·        w zakresie prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży zabawek,
balonów, itp. asortymentu;

·        w zakresie prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży kawy z punktów mobilnych.

Zarząd Spółki, decyzje dotyczące ogłoszenia postępowań konkursowych w zakresie innych rodzajów działalności, podejmował będzie na bieżąco, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo gości Parku, którzy będą chcieli skorzystać z oferowanych usług.

Mając powyższe na uwadze, zapraszamy zainteresowane podmioty do składania aplikacji
w ogłoszonych konkursach a pozostałych przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności sezonowej w Parku Śląskim do śledzenia naszej strony internetowej
www.parkslaski.pl (zakładka WPKiW S.A./Ogłoszenia i konkursy), na której zamieszczane są wszystkie postępowania konkursowe ogłaszane przez Spółkę.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski