„Elka” ponownie ruszyła. Zapraszamy

2020-05-06

Mamy dobrą informację. Od wtorku ponownie została uruchomiona Kolejka Linowa Elka w Parku Śląskim. Serdecznie zapraszamy do korzystania z przejazdów i podziwiania Parku z góry.

Aby skorzystać z kolejki należy przestrzegać obostrzeń i stosować się do zaleceń:

1. Podczas przebywania na terenie obiektu oraz podczas przejazdu koleją linową usta i nos należy zasłonić.

2. Zaleca się posiadanie własnych jednorazowych rękawiczek.

3. Dłonie należy dezynfekować dostępnym na stacjach kolei płynem do dezynfekcji.

4. W kolejce oczekującej na przejazd należy zachować odległość min. 2m od innych osób.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

5. Winfrastrukturzekolei linowej Elka mogą przebywać maksymalnie:

a) 2 osoby w gondoli zajmując siedziska na przeciwległych krańcach kanapy, z zachowaniem odstępu od siebie,

b) 2 osoby na kanapie zajmując siedziska na przeciwległych krańcach kanapy, z zachowaniem odstępu od siebie,

c) 1 osoba w windzie dla osób niepełnosprawnych,

d) 1 osoba przy kasie biletowej.

Wyłączeni z tych ograniczeń są:

• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

6. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do ogólnie dostępnych koszy na śmieci komunalne.

7. Pojazdy dezynfekowane są każdego dnia po zakończeniu ruchu pasażerskiego podczas garażowania.

Czytaj również

Naše webové stránky používají cookies, m.in. pro statistické účely. Pokud nechcete, aby byly uloženy na disku, změňte nastavení prohlížeče. Více k tomuto tématu...