Instrukcja parkowania w płatnych strefach parkingowych w dniu 02.10.2022

2022-09-28

1. Strefa Parkingowa Główna – Wjazd od ul. Chorzowskiej:

 • W dniu 02 października 2022 roku, Goście Parku (z wyłączeniem autokarów) na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd
  do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.
 • Koszt za wjazd autokaru wynosi 50,00 zł.

 2. Wjazd do Strefy Parkingowej - Wjazd od ul. Parkowej

 • W dniu 02 października 2022 roku, Goście Parku (z wyłączeniem autokarów) na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd
  do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.
 • Koszt za wjazd autokaru wynosi 50,00 zł.

 3. Wjazd do Strefy Parkingowej – Wjazd od ul. Złotej:

 • W dniu 02 października 2022 roku, Goście Parku (z wyłączeniem autokarów) na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd
  do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku,) jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.
 • Koszt za wjazd autokaru wynosi 50,00 zł.

 4. Wjazd do Strefy Parkingowej – Wjazd od ul. Bytkowskiej

 • W dniu 02 października 2022 roku, Goście Parku na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości 20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych. Klienci restauracji wjeżdżający w tym dniu na teren Parku Śląskiego również są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.
 • Koszt za wjazd autokaru wynosi 50,00 zł.

5. Wjazd do Strefy Parkingowej Parkingowej P10 – Wjazd od ul. Siemianowickiej:

 • W dniu 02 października 2022 roku, Goście Parku (z wyłączeniem autokarów) na wjeździe uiszczać będą zryczałtowaną opłatę parkingową w wysokości
  20,00 zł. Nie będzie możliwości walidacji biletów parkingowych.
 • W w/w terminie wjazd możliwy dla posiadaczy zezwoleń uprawniających na wjazd do Parku Śląskiego (zezwolenie składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku), jednakże system weryfikacji zezwoleń zostanie wyłączony, dlatego konieczne jest posiadanie zalaminowanego druku.
 • Koszt za wjazd autokaru wynosi 50,00 zł. 

6. Zachęcamy do śledzenia strony www.parkslaski.pl a także kanałów społecznościowych Facebook, gdzie będą umieszczane informacje o organizacji imprezy oraz organizacji ruchu pojazdów. Na stronach będą podawane również ewentualne zmiany dotyczące informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Informacje dodatkowe:

 1. Parkingi na terenie Parku Śląskiego są płatne, lecz niestrzeżone. Prosimy
  o niepozostawianie cennych przedmiotów w pojazdach oraz o właściwe zamknięcie samochodów.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszej instrukcji parkowania w płatnych strefach parkingowych (dalej również jako: Instrukcja) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
 3. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania,
  w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 4. Bilet parkingowy upoważnia do jednorazowego wjazdu do Strefy Parkingowej. Po opuszczeniu Strefy Parkingowej nie ma możliwości ponownego wjazdu do Strefy Parkingowej na tym samym bilecie parkingowym.
 5. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń służb parkingowych oraz służb ochrony odpowiedzialnych za kierowanie pojazdów na miejsca parkingowe w strefie parkingowej.
 6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie wyrządzone szkody na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

Czytaj również

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...