Nadace Slezský park (Fundacja Park Śląski) se zabývá ekologickou výchovou a ochranou přírody na území Slezského parku. Každoročně do svých aktivit zapojujeme téměř 100 dobrovolníků, seniorů a mladých lidí. Dobrovolníci v rámci statutárních aktivit nadace provádějí ekopatroly, účastní se kampaní na výsadbu stromů a květin, věší hnízdní budky pro ptáky a staví hotely pro včely.

Nadace má své sídlo v srdci Slezského parku, kde se také provádí pozorování zvířat a ptáků žijících na území parku. Disponujeme plně vybavenými seminárními sály a týmem pedagogů a odborníků v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Úzce spolupracujeme s Vojvodským parkem kultury a oddechu gen. Jerzego Ziętka S.A.

Nadace Slezský park – se nepřetržitě od roku 2012 zabývá:

  • ekologickou výchovou dětí, mladistvých a dospělých – provádí bezplatné environmentální a ekologické semináře (laboratorní i terénní); seminářů se již zúčastnilo několik desítek tisíc studentů; zorganizovala již několik celostátních vědeckých konferencí na přírodní a ekologická témata; vydala přírodní alba a několik vzdělávacích sešitů; zároveň ale pořádá plenérové vzdělávací akce.
  • ochranou životního prostředí – její pedagogové prováděli v Parku výzkum smogu, a také vliv stromů v Parku na čistotu ovzduší v Parku a v okolí.
  • rozvojem dobrovolnictví (zpočátku senioři a již několik let také mladí lidé) – trvalé dobrovolnictví seniorů (cca. 70 osob ve věku 60+) a od roku 2014 také dobrovolnictví mládeže (cca. 50 osob).

 

Hlavními oblastmi naší činnosti jsou:

  • environmentální vzdělávání a ochrana přírody,
  • boj proti sociálnímu vyloučení,
  • dobrovolnictví a tvoření občanské společnosti,
  • kultura a umění, sport a cestovní ruch,
  • zdraví atd.


Posláním nadace je iniciovat a podporovat různé aktivity a projekty prováděné ve Slezském parku za velké podpory také ze strany místní komunity. Nadace Slezský park provádí místní, vojvodské a národní aktivity. Nabídka je určena hlavně starším lidem, dobrovolníkům, zdravotně postiženým lidem, dětem a mladistvým a vedoucím nevládních organizací.

Mobilní aplikace

Prozkoumejte, hrajte, plánujte a bavte se s celou rodinou!

AppStore Google Play
Naše webové stránky používají cookies, m.in. pro statistické účely. Pokud nechcete, aby byly uloženy na disku, změňte nastavení prohlížeče. Více k tomuto tématu...