Aneks do regulaminu kolei linowej „Elka"  z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczącymi szczególnej troski o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, osoby korzystające z kolei linowej Elka zobowiązani są stosować się do poniższych reguł:

1. Podczas przebywania na terenie obiektu oraz podczas przejazdu koleją linową usta i nos należy zasłonić, a na rękach zaleca się posiadanie własnych jednorazowych rękawiczek. Obowiązek dotyczący zasłaniania ust i nosa nie dotyczy dzieci do 4-go roku życia oraz osób, które mają problemy z oddychaniem i osób które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia.

2. Dłonie należy dezynfekować dostępnym na stacjach kolei płynem do dezynfekcji.

3. W kolejce oczekującej na przejazd należy zachować odległość min. 2 m od innych osób.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

4. W infrastrukturze kolei linowej Elka mogą przebywać maksymalnie:

a) 2 osoby w gondoli zajmując siedziska na przeciwległych krańcach kanapy, z zachowaniem odstępu od siebie,

b) 2 osoby na kanapie zajmując siedziska na przeciwległych krańcach kanapy, z zachowaniem odstępu od siebie,

c) 1 osoba w windzie dla osób niepełnosprawnych,

d) 1 osoba przy kasie biletowej.

Wyłączeni z tych ograniczeń są:

• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

5. Pojazdy dezynfekowane są każdego dnia po zakończeniu ruchu pasażerskiego podczas garażowania.

6. Pracownicy kolei linowej Elka są uprawnieni do stosowania dodatkowych obostrzeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowia i życia osób korzystających z kolei linowej Elka, w tym ograniczenia stosowania wyjątku, o którym mowa w pkt 4.

7. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do ogólnie dostępnych koszy na śmieci komunalne.

8. Powyższe reguły stanowią uzupełnienie Regulaminu korzystania z kolejki linowej "Elka" w czasie stanu epidemii wywołanej SARS-CoV-2.

9. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje aż do odwołania.

Regulamin korzystania z kolejki linowej "Elka"

1. Osoby korzystające z obiektu "Kolej Linowa ELKA", jak i osoby tylko przebywające na jego terenie zobowiązane są do przestrzegania przepisów Regulaminu Porządkowego obowiązującego na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonym niniejszym Regulaminem.

2. Kupując bilet na przejazd koleją linową (KL) Elka uważa się, że pasażer uznaje poniższe postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania i stosowania.

3. Pasażerowie przebywający na terenie kolei linowej Elka winni zachować należytą ostrożność, jak również bezwzględnie stosować się do wskazań obsługi kolei oraz informacji umieszczonych na peronach i słupach kolei.

4. Z kolei linowej Elka mogą korzystać pasażerowie, którzy nabyli stosowny bilet na przejazd. Pasażerowie zobowiązani są okazywać bilet każdorazowo na żądanie właściwych służb. Bilet ważny jest w dniu zakupu. Przejazd ostatniej osoby odbywa się na 15min przed zamknięciem kolei.

5. Bilety nabywa się w biletomatach znajdujących się przy obu stacjach KL Elka. Urządzenia do sprzedaży biletów blokowane są na 20 min. przed zamknięciem kolei.

6. Istnieje możliwość nabycia biletu jedno lub dwukierunkowego (powrotnego). Osoby, które nabyły bilet dwukierunkowy zobowiązane są do opuszczenia stacji po zakończeniu przejazdu w jednym kierunku oraz przejścia do strefy wejścia na trasę powrotną. Posiadanie biletu dwukierunkowego nie upoważnia do przejazdu poza kolejnością.

7. Dzieci do 13-go roku życia mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie osoby dorosłej, zdolnej do udzielenia dziecku koniecznej pomocy. Każde dziecko zajmuje oddzielne miejsce w pojeździe. Dzieci o wzroście poniżej 125cm mogą być przewożone tylko w gondolach. Ze względu na nieprzestrzeganie powyższego zapisu regulaminu opłata za niewykorzystane bilety nie jest zwracana.

8. KL Elka przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna.

9. Ruchem na peronie reguluje obsługa peronowa kolei linowej.

10. Pasażer posiadający ważny bilet ma prawo do:

a) Przejazdu kolejką w relacji zgodnej z wykupionym biletem

b) Bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o małym gabarycie i ciężarze nie przekraczającym 10 kg

c) Bezpłatnego przewozu wózka osoby niepełnosprawnej, wózka dziecięcego, roweru dziecięcego

11. Pasażerowie zobowiązani są do:

a) Przestrzegania postanowień warunków przewozu oraz stosowania się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi kolei

b) Sprawdzenia zakupionego biletu i zachowania go w czasie przewozu aż do opuszczenia terenu kolei

c) Zachowania spokoju na całym obiekcie KL Elka (stacje oraz trasa), również w przypadku zatrzymania kolei

d) Poruszania się na peronach tylko po wskazanych drogach

e) Niezwłocznego opuszczenia rejonu wysiadania po zakończeniu jazdy, zgodnie z oznaczeniami

f) Zabezpieczenia wszystkich luźno zwisających elementów garderoby (tasiemki, szaliki itp.) przed zaczepieniem o elementy krzesełka lub gondoli

g) Zabezpieczenia wszystkich przedmiotów (np. telefony, okulary, klucze, portfele itp.) przed wypadnięciem

12. Pasażerom zabrania się:

a) Wchodzenia na peron oraz zajmowania miejsca bez zezwolenia obsługi

b) Wsiadania i wysiadania poza oznakowanymi miejscami do tego przeznaczonymi

c) Przebywania na terenie kolei oraz korzystania z kolei osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

d) Palenia tytoniu na stacjach i w pojazdach kolei (kanapy i gondole)

e) Kołysania na trasie pojazdami kolei (kanapy, gondole), otwierania zamknięcia kanapy lub drzwi gondoli w czasie jazdy

f) Wsiadania na krzesełka z plecakami zawieszonymi na plecach (plecak należy umieścić na kolanach) oraz trzymania bagażu na zewnątrz pojazdu, a także przejazdu z założonymi na nogach łyżwo-rolkami

g) Wchodzenia na podpory trasowe

h) Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów podczas przejazdu koleją

i) Przewożenia na kanapach dzieci na kolanach

j) Przewożenia rowerów osób dorosłych

k) Przewożenia substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, żrących i cuchnących

l) Wprowadzania na teren kolei i przewozu zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy i asystenci za okazaniem stosownego dokumentu

13. Po zajęciu miejsca na kanapie należy zamknąć zabezpieczenie. Pałąk po wyjeździe ze stacji, ze względów bezpieczeństwa jest automatycznie ryglowany.

14. Kanapa służy do przewozu max. 4 osób, a gondola do przewozu max. 8 osób.

15. Na terenie stacji KL Elka zabrania się prowadzenia handlu i innych usług bez zgody Zarządu Parku Śląskiego.

16. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innego niespodziewanego zdarzenia może nastąpić przerwa w pracy kolei.

Zarząd Parku Śląskiego

Aplikacja mobilna

Zwiedzaj, graj, planuj, baw się z całą rodziną! Dzięki naszej aplikacji poznasz lepiej Park Śląski i nie zgubisz się w terenie.

AppStore Google Play
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...